Koncert u suradnji sa Zagrebačkim festivalom harfi

Muzej za umjetnost i obrt
Četvrtak, 15. studenog 2018.

Koncert u suradnji sa Zagrebačkim festivalom harfe

Claude Debussy: Crkveni i svjetovni plesovi za harfu i gudače
solistica: Isabelle Perrin
Jean-Michel Damase: Concertino za harfu i gudače
solist: Enea Cavallo

Koncertna sezona 17/18 u HGZ-u

Serenada
Od dueta do kvinteta