Gostujući umjetnici Zagrebačkih solista

Zagrebački solisti rado surađuju s mladim perspektivnim, no i već afirmiranim hrvatskim glazbenim umjetnicima.

Aleksandar Ivić

Violina, gostujući koncertni majstor

Ivan Novinc

Violina

Davor Philips

Violina

Ivo Jukić

Violina

Teodora Sucala Matei

Violina

Lucija Brnadić

Viola

Jasna Simonović Mrčela

Viola

Jasen Chelfi

Violončelo