Marija Tonković

Zagreb, 1988.

Paralelno s Klasičnom gimnazijom završila sam Školu suvremenog plesa Ane Maletić. Na Filozofskom fakultetu diplomirala sam komparativnu književnost temom Lirska tragedija kao izazov poetici klasicizma, o sličnostima i razlikama rane francuske opere i klasicističke tragedije, te ruski jezik i književnost temom Lady Macbeth Mcenskog okruga u lirskoj adaptaciji Dmitrija Šostakoviča o Šostakovičevom libretističkom radu i izazovima s kojima se skladatelj susreo u adaptaciji Ljeskovljeve novele u libreto. Uz fakultet, maturirala sam na Glazbenoj školi Zlatka Balokovića, smjer solo pjevanje. Radila sam kao prevoditelj za francuski i ruski jezik na Festivalu svjetskog kazališta. U sveučilišnoj godini 2011/2012. surađujem s Muzičkom akademijom na prijevodu libreta opere Carmén Georgesa Bizeta. Završila sam semestar suvremene francuske književnosti na Université Blaise Pascal u Clermont-Ferrandu, te program kognitivnih i kulturalnih studija State University New York Stony Brook-Saint Petersburg (Russia). Sudjelovala sam u projektu Sukobi na teorijskoj pozornici i u sklopu toga rada osvojila Rektorovu nagradu za tekst i film o Konstantinu Stanislavskom kao pokretaču kazališne revolucije. Radila sam na lifestyle portalu Buro24/7 kao novinar, prevoditelj i lektor. Predavala sam ruski jezik u Školi stranih jezika EdukaCentar.

Bavim se stručno i književno-prevoditeljskim radom, a u sezoni 2013/2014 radim kao prevoditelj na projektu gostovanja HNK Zagreb na Međunarodnom festivalu Čehova u Jaroslavlju. Za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu prevodim muzikološku literaturu s talijanskog jezika (Paolo Isotta: Verdi ili trijumf očinske ljubavi za programsku knjižicu Verdijeve opere Les Vêpres siciliennes, HNK Zagreb, dir. Nikša Bareza), ariju Non più andrai iz Mozartove opere Figarov pir za Filharmonijski bal Zagrebačke Filharmonije. U sezoni 2016/2017. prevela sam i prepjevala operu Zaljubljen u tri naranče Sergeja Prokofjeva te u istoj sezoni potpisujem prijevod muzikoloških analiza s talijanskog jezika za operu Don Carlos G.Verdija (Paolo Isotta: Verdi ili trijumf Zla, Elio Boncompagni: Povijesne i dramaturške bilješke uz zagrebačku izvedbu Don Carlosa). Godinu dana sam se stručno osposobljavala za radno mjesto inspicijenta u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Dvaput sam surađivala s Dubrovačkim ljetnim igrama, 2014. godine kao stručni suradnik na predstavi Dundo Maroje Marina Držića, te 2015. godine kao prevoditelj ruskih arija i pjesama (Čajkovski, Rimski-Korsakov, Rahmanjinov, Kozlovski) za koncert sopranistice Lane Kos. Bila sam producent suradnik opernom festivalu Opera Selecta Trogir na koncertu sopranistice Anne Samuil. Prevela sam i monografiju Cynthije Hansell-Bakić Vissi d’arte koja se izdaje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH.

Objavljujem u Vijencu (baletne osvrte te recenziju (Ne)pročitani Krleža: Od teksta do popularne predodžbe), Konturi (Rana francuska opera u kontekstu barokne scenografije te Odjeci Ruskih baleta u slikarstvu Miroslava Kraljevića), Hrvatskoj reviji (Dvije izložbe hrvatske umjetnosti na festivalu „Croatie: la voici“) te na internetskom časopisu za kulturu Kulisa.eu (Intervju: Leo Mujić, koreograf i plesač; Vjerujem u baletnu apstrakciju).

U svoj teorijskom radu najviše se bavim odnosom književnosti i glazbe, posebice libretom, te interdisciplinarnim vezama muzikologije, književnosti, filma i izvedbenih umjetnosti.

Od travnja 2016. godine radim kao producent Umjetničke organizacije Zagrebački solisti.