Johann Sebastian Bach 18.4.2020.

Muzej za umjetnost i obrt
Subota, 18. travnja 2020.

PROGRAM:

J.S.Bach
Koncert za tri violine u D-duru, BWV 1064R
Koncert za dvije violine u d-molu, BWV 1043
Koncert za violinu u E-duru, BWV 1042
Koncert za violinu i obou u c-molu, BWV 1060a
solisti: Sreten Krstić, violina, Dario Golčić, oboa