69. sezona Zagrebačkih solista

Michael Martin Kofler, flauta – 15.10.

Prvi flautist Münhenske filharmonije

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Marc Coppey, violončelo – 19.11.

Ivo Malec: Mala barokna studija

Novinarski dom

Zagrebacki solisti Sreten Krstic

Sreten Krstić, violina – 17.12.

Posvećeno Edvardu Griegu

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Lovro Merčep, saksofon – 21.01.

David Mastikosa: Praskozorje za sopran saksofon i gudače – praizvedba

Novinarski dom

Lovre Marušić, klavir – 11.02.

Marušić svira Rahmanjinova

Koncertna dvorana Blagoje Bersa (Muzička akademija)

Renata Pokupić – 11.03.

Svjetska praizvedba slavnog Berliozovog djela u obradi za gudače

Koncertna dvorana Blagoje Bersa (Muzička akademija)

Mislav Pavlin, violina – 29.04.

25 godina u Zagrebačkim solistima

Novinarski dom

Guillaume Wang, violončelo – 27.05.

pobjednik Međunarodnog violončelističkog natjecanja Antonio Janigro

Novinarski dom

Giuseppe Gibboni, violina – 17.06.

Pobjednik Međunarodnog violinističkog natjecanja Niccolo Paganini.

Koncertna dvorana Blagoje Bersa (Muzička akademija)

Partneri Zagrebačkih solista