Zagrebački solisti na Festivalu sv. Marka

U nedjelju, 6. svibnja u Hrvatskom glazbenom zavodu, s početkom u 20 sati, Zagrebački solisti nastupit će na 20. Festivalu sv. Marka gdje će izvesti Koncerte za jedan, dva, tri i četiri klavira Johanna Sebastiana Bacha.

ZAGREBAČKI SOLISTI
TONČI BILIĆ, dirigent

Solisti:
VLASTA GYURA, KATARINA KRPAN, ĐORĐE STANETTI, FILIP FAK, MARIJAN ĐUZEL, KREŠIMIR STARČEVIĆ

Program:

Johann Sebastian Bach:

Koncert za klavir i gudače u f-molu, BWV 1056
Vlasta Gyura

Koncert za dva klavira i gudače u c-molu, BWV 1060
Vlasta Gyura, Katarina Krpan

~ ~ ~

Koncert za klavir i gudače u d-molu, BWV 1052
Đorđe Stanetti

Koncert za tri klavira i gudače u d-molu, BWV 1063
Đorđe Stanetti, Filip Fak, Marijan Đuzel

Koncert za četiri klavira i gudače u a-molu, BWV 1065
Đorđe Stanetti, Filip Fak, Marijan Đuzel, Krešimir Starčević