Zagrebački solisti u Skopju

Zagrebački solisti u subotu, 4. studenog, u 20 sati, kao prvi strani ansambl, gostuju u novootvorenoj koncertnoj dvorani Makedonske filharmonije u Skopju. Koncert se održava u sklopu kulturne suradnje, uz potporu Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, između Makedonije i Hrvatske kojim će se omogućiti bolje razumijevanje i povezanost između dvaju naroda u vidu poticanja suradnje u svim područjima kulture i umjetnosti razmjenom likovnih umjetnika, glazbenika, plesača, muzejskih profesionalaca i umjetničkih ansambala.
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento u D-duru, KV 136/125a
W.A.Mozart: Sinfonia concertante u Es-duru, K364 (ar. za gudački ansambl Sreten Krstić)
solisti: Sreten Krstić, violina, Hrvoje Philips, viola
Dragan Šuplevski: Makedonski capriccio br. 1 za gudače
Petar Iljič Čajkovski: Serenada za gudače u C-duru
Koncertni majstor: Sreten Krstić
Violine: Krunoslav Marić, Đana Kahriman, Mislav Pavlin, Ivan Novinc, Davor Philips
Viole: Hrvoje Philips, Marko Otmačić, Magda Skaramuca
Violončela: Smiljan Mrčela, Zlatko Rucner
Kontrabas: Mario Ivelja