Zagrebački solisti na Festivalu svetog Marka

Crkva sv. Marka, 6. svibnja 2017. u 20 sati

Zagrebački solisti

Oratorijski zbor crkve sv. Marka Cantores Sancti Marci

Jurica Petar Petrač, dirigent

Solisti: Rea Alaburić, Ana Ticl, soprani, Martina Borse, alt, Josip Čajko, tenor,Luka Ortar, bas-bariton

Program:
G. F. Händel