Gostujući umjetnici Zagrebačkih solista

Zagrebački solisti rado surađuju s mladim perspektivnim, no i već afirmiranim hrvatskim glazbenim umjetnicima.

Tajana Škorić

Viola

Vid Veljak

Violončelo

Luka Galuf

Violončelo

Matej Mijalić

Violina

Marko Glogović

Violina

Tonka Javorović

Violončelo

Zagrebacki solisti Zlatko Rucner

Zlatko Rucner

Violončelo

Aleksandar Ivić

Violina, gostujući koncertni majstor

Teodora Sucala Matei

Violina

Marko Otmačić

Viola