Gostujući umjetnici Zagrebačkih solista

Zagrebački solisti rado surađuju s mladim perspektivnim, no i već afirmiranim hrvatskim glazbenim umjetnicima.

Marko Glogović

Violina

Tonka Javorović

Violončelo

Zagrebacki solisti Zlatko Rucner

Zlatko Rucner

Violončelo

Aleksandar Ivić

Violina, gostujući koncertni majstor

Teodora Sucala Matei

Violina

Lucija Brnadić

Viola