Politika privatnosti

1. PRAVILA O KORIŠTENJU KOLAČIĆA I PRAVILA PRIVATNOSTI

1.1. Voditelj obrade
Umjetnička organizacija Zagrebački solisti, Trg sv. Marka 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 76416954953
Kontakt: office@zagrebacki-solisti.com

1.2. Zaštita osobnih podataka
Kao voditelj obrade osobnih podataka Umjetnička organizacija Zagrebački solisti, Trg sv. Marka 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska, štiti Vašu privatnost te obrađuje samo osobne podatke koji su nužni za svrhu za koju su prikupljeni, kao što su ime, prezime, e-mail adresa,  ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na Vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom i koja je nužna za određenu svrhu. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

1.3. Svrha prikupljanja podataka
Podatke prikupljamo i obrađujemo kako bi odogovorili na vaš zahtjev ili izvršili traženu uslugu.

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo
Podaci koje možemo prikupljati putem poslovne komunikacije u svrhu izvršenja naših usluga su:
– identifikacijski podaci ispitanika (npr. ime i prezime)
– kontakt podaci (npr. e-mail adresa).

1.4. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
Vaše osobne podatke čuvat ćemo neograničeno odnosno rokovima propisanim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj, u razdoblju navedenom u privoli ili do povlačenja potpisane privole putem zahtjeva za povlačenje privole.

1.5. Dijeljenje i prijenos informacija
Vaše osobne podatke ne djelimo s trećim stranama niti prenosimo u druge države. Vaše osobne podatke priopćit ćemo trećim stranama isključivo izričito navedenim u privoli ili trećim stranama izričito propisanim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj.

1.6. Prava ispitanika
Pravo na pristup – možete zatražiti informaciju obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo zatražiti pristup i informacije o obradi.
Pravo na ispravak – imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.
Pravo na brisanje – imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.
Pravo na ograničenje obrade – imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje pohranjujemo. Imate pravo ograničiti obradu vaših osobnih podataka koda se ona temelji na našem legitimnom interesu.
Pravo na povlačenje privole – u slučaju kada podatke obrađujemo na temelju privole, tada istu privolu možete u svakom trenutku povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli.
Pravo na pritužbu i prigovor – imate pravo podnijeti pritužbu i prigovor u vezi s obradom osobnih podataka nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

Za sve upite o Vašim osobnim podacima koje posjedujemo ili obrađujemo slobodno nas kontaktirajte na:
Umjetnička organizacija Zagrebački solisti, Trg sv. Marka 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska ili putem e-maila: office@zagrebacki-solisti.com

2. Opće informacije za posjetitelje ove mrežne stranice

2.1. Cookies

Vaš preglednik djelomično pohranjuje kolačiće na tvrdi disk Vašeg računala. Pri tome se radi o tekstualnim datotekama koje Vi u svakom trenutku možete obrisati. Većina web preglednika automatski prihvaća kolačiće. Vi možete i individualno promijeniti postavke svog preglednika.

Svoj preglednik može namjestiti tako da Vas informira o postavljanju kolačića i da Vi od slučaja do slučaja odlučujete o prihvaćanju ili načelno isključite prihvaćanje kolačića. U slučaju neprihvaćanja kolačića funkcionalnost našeg portala može biti ograničena.

Nakon Vaše sesije pohranjuju se sljedeći kolačići:

-pid: Ovo je kolačić koji se postavlja samo onda, ako Vi dolazite s partnerske stranice koja ima poveznicu na Umjetnička organizacija Zagrebački solisti. Pohranjuje se samo identifikacijski broj partnera. Trajanje: 30 dana

-first: Ovo je kolačić koji se generira prilikom Vaše prve posjete našoj mrežnoj stranici. Sadržaj je URL stranice s koje ste došli do nas, ukoliko ste prije toga na nekoj vanjskoj mrežnoj stranici kliknuli na poveznicu koja usmjerava na našu stranicu. Trajanje: 90 dana

Ovi kolačići služe za kontrolu uspjeha marketinških akcija. Bez stavljanja ovih podataka na raspolaganje mi nismo u mogućnosti analizirati marketinške kampanje i istima upravljati na odgovarajući način. Obrada ovih podataka time počiva na članku 6., stavak 1., 1. rečenica, slovo f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Umjetnička organizacija Zagrebački solistislijedi pravnu osnovu ocjenjivanja uspjeha svojih reklamnih kampanja, te u skladu s time i kontrolu istih. Kako se ovdje obrađuju podaci osoba koje su iskazale svoj interes za naše ponude i usluge, ne mora se poći od toga da su time ograničena osnovna prava dotičnih osoba.

-lng: Ovo je kolačić u kojem se sprema jezik klijenta. Trajanje : godinu dana

-cookieconsent_status: Ovo je kolačić koji se postavlja, čim ste prihvatili korištenje kolačića. Time se obavijest ne prikazuje pri svakom novom pozivanju stranice. Trajanje : godinu dana

-seen_on: Ovaj kolačić se koristi, ako ste Vi preko nekog našeg promidžbenog oglasa na nekoj drugoj mrežnoj stranici dospjeli do naše web stranice i tamo se onda postavlja. Pri tome se pohranjuje kod odgovarajuće mrežne stranice s koje ste došli na našu stranicu. Ako odlučite kupiti ulaznicu, onda će se na stranici ulaznica na temelju kolačića odlučiti treba li se izvršiti kod za takozvani Conversion tracking. Na taj način možemo ustanoviti koji promidžbeni oglasi onda rezultiraju rkupnjom ulaznica. Pri tome se međutim ne referenciraju nikakvi osobni podaci. Trajanje: 30 dana

-XSRF-TOKEN: Ovaj kolačič služi za zaštitu promjena podataka od strane trećih osoba. Ovaj kolačić nije vezan ni na kakvo fiksno vrijeme trajanja i ponovo se postavlja prilkom svakog pozivanja stranice.

Ovi kolačići služe za poboljšanje jednostavnosti korištenja naše mrežne stranice. Obrada ovih podataka time počiva na članku 6., stavak 1., 1. rečenica, slovo f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Umjetnička organizacija Zagrebački solisti ima legitimni interes da vlastite servisne usluge budu ocjenjene od strane kupaca zbog osiguranja kvalitete kako bi povećao promet. Kako se ovdje obrađuju podaci osoba koje su iskazale svoj interes za naše ponude i usluge, ne mora se poći od toga da su time ograničena osnovna prava dotičnih osoba.

2.2. Local Storage

Kako bismo Vam što je moguće više olakšali korištenje naše mrežne stranice, osim kolačiča koristi se i takozvana tehnika Local Storage (koja se još zove i „lokalni podaci“ i „lokalna memorija“). Pri tome se podaci pohranjuju lokalno u cacheu pretraživača, tako da oni i nakon zatvaranja prozora pretraživača ili završetka programa – ukoliko ne brišete cache – postoje i dalje i mogu se pročitati. Ovdje se pohranjuju sljedeće informacije:

appFileName: Ovdje se pohranjuje ime datoteke uključene JavaScript datoteke. Ovo je potrebno kako bi se ispraznilo lokalno pohranjivanje (i druge memorije pretraživača), čim postoji nova JavaScript datoteka. Time se osigurava da je memorija u Vašem pretraživaču identična s onim što mi spominjemo u kodu,
appFileDate: Ovdje se paralelno prema appFileName sprema datum. To je primarno zamišljeno za praćenje u razvoju, tako da mi u slučaju problema možemo brže lokalizirati moguće greške.

navBarFontSize: Ovo je veličina pisma glavnog izbornika. Različiti jezici imaju različite dužine riječi, stoga se veličina pisma postavlja dinamično i pamti se, tako da glavni izbornik uvijek bude u jednom redu.

search: Ovdje se pohranjuju Vaši parametri.

Korištenje lokalne pohrane služi poboljšanju korištenja. Obrada ovih podataka time počiva na članku 6., stavak 1., 1. rečenica, slovo f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Umjetnička organizacija Zagrebački solisti ima legitimni interes da optimizira jednostavnost Vaše prisutnosti na Internetu, kako bi povećala prodaju svojih proizvoda i usluga. Kako se ovdje obrađuju podaci osoba koje su iskazale svoj interes za naše ponude i usluge, ne mora se poći od toga da su time ograničena osnovna prava dotičnih osoba.

Ako ne želite da se koristi funkcija lokalnog pohranjivanja (local storage), onda time možete upravljati u postavkama svog odgovarajućeg pretraživača u ovisnosti o platformi u operativnom sustavu dotične aplikacije.

2.3. Google Analytics

Kako bismo našu ponudu mogli i nadalje poboljšavati, prikupljamo statističke podatke o njenom korištenju. U tu svrhu koristimo uslugu Google Analytics. Time je osigurano da ne može doći do povezivanja s gore navedenim kolačićima. Google nas obvezuje na navođenje sljedeće izjave:

Ova mrežna stranica koristi Google Analytics, uslugu analize weba tvrtke Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. &kolačiće& (Cookies), tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućavaju analizu Vašeg korištenja mrežne stranice. Informacije koje o Vašem korištenju ove mrežne stranice stvara kolačić, u pravilu se prosljeđuju na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Na temelju IP anonimizacije koju smo aktivirali, Vaša će se IP adresa skratiti, tako da samo na temelju IP adrese nije moguće povezivanje s korisnikom. Po nalogu operatera ove mrežne stranice Google će koristiti ove informacije, kako bi analizirao Vaše korištenje mrežne stranice, sastavio izvješća o aktivnostima na mrežnoj stranici i kako bi operateru mrežne stranice pružio daljnje usluge povezane s korištenjem mrežne stranice i s pristupom Internetu. IP adresa koju nam je dostavio Vaš preglednik u okviru Google Analytics, neće se spajati s drugim Googleovim podacima. Vi možete spriječiti pohranu kolačića odgovarajućim namještanjem softvera svog preglednika; skrećemo Vam, međutim, pozornost da u tom slučaju eventualno nećete moći koristiti sve funkcije ove mrežne stranice u punom opsegu. Osim toga Vi možete spriječiti prikupljanje podataka koje generiraju kolačići i koji se odnose na Vaše korištenje mrežne stranice (uklj. i Vašu IP adresu) od strane Googlea kao i obradu ovih podataka od strane Googlea na način da preuzmete i instalirate plug-in za preglednik koji je na raspolaganju pod sljedećom poveznicom. Aktualna poveznica je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brisanje prikupljenih podataka vrši se nakon 26 mjeseci.

2.4. Google Ads

Ova mrežna stranica koristi Google Ads, online promidžbeni program tvrtke Google Inc. U svezi s time koristi se i praćenje razgovora (Conversion-Tracking). Google Ads ostavlja pomoću programa kolačić na Vašem računalu, ukoliko na našu mrežnu stranicu dođete preko promidžbenog oglasa na Googleu. Nakon 90 dana kolačić prestaje važiti. Kolačić ne posjeduje nikakvu osobnu mogućnost slijeđenja. Ako kao korisnik koristite našu mrežnu stranicu i kolačić još radi, onda mi zajedno s Googleom možemo prepoznati da ste kliknuli na odgovarajući oglas i da Vas se proslijedilo na našu mrežnu stranicu. Svaki Google Ads klijent pri tome ima drukčiji kolačić. Na ovaj se način kolačiće ne može pratiti preko mrežnih stranica Ads klijenata. Pomoću podataka koji se sakupljaju pomoću kolačića za konverziju, mogu se izraditi statistike o konverziji klijenata. Na taj način mi kao klijent saznajemo ukupni broj korisnika koji su reagirali na naše oglase i koji su proslijeđeni na našu mrežnu stranicu. Vi nam doduše ne dostavljate nikakve osobne podatke. Ako niste suglasni s postupkom praćenja, možete kolačić alata Google-Conversion-Tracking deaktivirati preko svog preglednika. U tom slučaju Vas molimo da koristite funkciju preglednika Pomoć. Više informacija o Googleovim odredbama o zaštiti podataka možete saznati na http://www.google.de/policies/privacy/.

2.4. All-In-One Image CAPTCHA plugin

Kako bismo u dostatnoj mjeri vodili brigu o sigurnosti podataka prilikom dostave obrazaca, koristimo prilikom registracije kao putnička agencija u prijavi agencije te u obrascu za kontakt uslugu All-In-One Image CAPTCHA plugin. Ovo služi prije svega za razlikovanje je li unos izvršila stvarna osoba ili se radi o zloporabi strojne ili automatizirane obrade, kako obrasce ne bi popunjavali roboti spam porukama. Usluga uključuje slanje IP.

2.5. Svrhe obrade i pravne osnove za Google usluge

Koristimo usluge Google Ads, kako bismo kontrolirali uspjeh naših marketinških kampanja i njima upravljali. To nam neće biti moguće bez stavljanja podataka na raspolaganje.

Google Analytics se ovdje koristi u svrhu dobivanja informacija o korištenju naše internetske stranice, kako bismo mogli optimizirati jednostavnost korištenja naše mrežne stranice.

Koristimo All-In-One Image CAPTCHA plugin kako bismo zaštitili obrasce od zloporabe ili čak napada hakera pa tako on služi i za zaštitu sigurnosti Vaših osobnih podataka.

Imamo legitimni interes kontrolirati uspjeh naših marketinških akcija i istima upravljati, dobivati informacije o korištenju naše mrežne stranice i istu zaštititi od zloporabe te naše proizvode promovirati što je moguće bolje i povećati promet. To nam neće biti moguće bez stavljanja podataka na raspolaganje. Pravnu osnovu za obradu podataka ovdje čini članak 6., stavak 1., 1. rečenica, slovo b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

2.6. Poveznica na druge stranice
Umjetnička organizacija Zagrebački solisti ne snosi odgovornost za sadržaj trećih strana do kojih se može doći putem poveznica s ove web stranice. Umjetnička organizacija Zagrebački solisti se izričito ograđuje od nedopuštenih ili dvoznačnih sadržaja.

3. Facebook Fanpage

Ako posjetite naš Facebook Fanpage, tamo će se obuhvatiti Vaši osobni podaci. Ako ste prijavljeni, to su Vaši podaci profila koji su navedeni Facebooku. U svakom slučaju to su Vaša IP adresa i informacije o pretraživaču. Ove podatke obrađujemo Facebook Irska i mi kao zajednički voditelji obrade. Relevantni ugovor možete pročitati ovdje:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Obrada se vrši u skladu s čl. 6., stavak 1., podstavak 1., t. f) EU Opće uredbe o zaštiti podataka (naši pretežni opravdani interesi ekonomske i komunikacijske vrste za ponudu informacijskog i komunikacijskog kanala u društvenim medijima, ovdje Facebooku). Sva prava, kako je navedeno ovdje u Izjavi o zaštiti podataka, vrijede i za Facebook Fanpage.