Božićni oratorij

Božićni oratorij

Svakoga mjeseca jedan je utorak rezerviran za koncert Zbora Hrvatske radiotelevizije iz ciklusa Sfumato.  U utorak, 18. prosinca u 20 sati, u velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda Zagrebački solisti nastupit će sa Zborom Hrvatske radiotelevizije.

Na programu je Božićni oratorij za soliste, zbor, gudače, orgulje i harfu Camillea Saint-Säensa te hrvatske božićne pjesme u obradi Tomislava Fačinija. Kao solisti, pridružit će im se Monika Cerovčec, sopran, Nikolina Virgej Pintar, mezzosopran, Martina Borse, alt, Stjepan Franetović, tenor, Marko Fortunato, tenor te Tomislav Fačini kao dirigent.

 

Zbor HRT-a i Tomislav Fačini

Zbor HRT-a i Tomislav Fačini