Božićni oratorij

Svakoga mjeseca jedan je utorak rezerviran za koncert Zbora Hrvatske radiotelevizije iz ciklusa Sfumato.  U utorak, 18. prosinca u 20 sati, u velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda Zagrebački solisti nastupit će sa Zborom Hrvatske radiotelevizije.

Na programu je Božićni oratorij za soliste, zbor, gudače, orgulje i harfu Camillea Saint-Säensa te hrvatske božićne pjesme u obradi Tomislava Fačinija. Kao solisti, pridružit će im se Monika Cerovčec, sopran, Nikolina Virgej Pintar, mezzosopran, Martina Borse, alt, Stjepan Franetović, tenor, Marko Fortunato, tenor te Tomislav Fačini kao dirigent.