Najbolja interpretacija na Varaždinskim baroknim večerima

Najbolja interpretacija na Varaždinskim baroknim večerima

Svečanom dodjelom nagrada u salonu varaždinske Gradske vijećnice završene su 48. Varaždinske barokne večeri. Nagrada „Jurica Murai“ za najbolju interpretaciju pripala je violinistu Sretenu Krstiću i Zagrebačkim solistima za izvedbu ciklusa „Četiri godišnja doba“ Antonija Vivaldija.

Iz obrazloženja dr.sc. Zdenke Weber:

 

Nagrada „Jurica Murai“  za najbolju interpretaciju.

 

Za najbolju umjetničku interpretaciju violinistu Sretenu Krstiću i Zagrebačkim solistima za izvedbu ciklusa „Četiri godišnja doba“ Antonija Vivaldija  na koncertu 30. rujna 2018.  u Crkvi Sv.Nikole

 

Zagrebački solisti u sastavu Sreten Krstić, koncertni majstor, Krunoslav Marić, Saki Kodama Bedić , Davor Philips, Mislav Pavlin i Ivan Novinc, violine, Hrvoje Philips i Marko Otmačić, viole,  Smiljan Mrčela i Zlatko Rucner, violončela, Mario Ivelja, kontrabas i Pavao Mašić, čembalo predložili su za nastup na 48. Varaždinskim baroknim večerima program koji je obuhvatio čak devet koncerata čiji je autor Antonio Vivaldi (Venecija, 1678. – Beč, 1741.), jedan od sasvim izuzetnih genija talijanske barokne glazbe. U Koncertu za flautu i gudače u D-duru, Il gardellino, RV 428 nastupio je i flautist Dani Bošnjak.

 

Iako je orijentacija VBV-a pretežno na ansamble koji repertoar baroknog razdoblja izvode na instrumentima replikama autentičnih glazbala, uključivanje najstarijeg hrvatskog komornog gudačkog sastava u ovogodišnji festivalski program u jubilarnoj 65. godini njegova postojanja pokazalo se odličnim odabirom. Zagrebački solisti poznati su na međunarodnim koncertnim podijima po izvođenju antologijskih djela svih glazbenih stilova i epoha a sada su, vođeni koncertnim majstorom Sretenom Krstićem, pokazali i odlične tehničke i interpretativne sposobnosti za ozvučenje  baroknog glazbenog idioma.

 

Vrhunac njihova muziciranja bio je svakako drugi dio koncerta u kojemu je koncertni majstor ansambla Sreten Krstić nastupio kao solist u izvedbi Vivaldijeva ciklusa Le quattro stagioni, Četiri godišnja doba koji obuhvaća četiri koncerta za violinu i gudače. Za taj je Vivaldijev ciklus, nastao 1721. godine,  gotovo moguće reći da ga već „i vrapci pjevaju“, a pojedinačno je glazbena evokacija svakog godišnjeg doba, koje je Vivaldi tako ingeniozno gudački opisao, globalno korištena, nerijetko i zlorabljena. Međutim, interpretacija koju smo imali priliku čuti u  u varaždinskoj Crkvi Sv. Nikole  30. rujna  donijela je toliko novih zvučnih vibracija u posebno autorski osmišljenu verziju pojedinačnih koncerata povezanih interludijima, čime je solist Sreten Krstić ostvario stilski savršeno funkcionirajuću cjelinu, toliko nove glazbeničke energije, dinamičkih i agogičkih nijansi, toliko violinsitičkog virtuoziteta jednako solista Krstića kao i svih članova ansambla, da je reakcija svih brojnih nazočnih prvo bila „rječiti“ muk a onda burni pljesak koji se pretvorio u dugotrajne standing ovations. Doista, nešto sasvim posebno, doživljaj glazbe jedinstven, a reakcija nas koji smo kao festivalski žiri pratili festival jedina moguća, to jest jednoglasna odluka o dodjeli Nagrade „Jurica Murai“ za najbolju interpretaciju violinistu Sretenu Krstiću i Zagrebačkim solistima.