Gdje nastupamo uskoro?

Pratite sljedeće nastupe Zagrebačkih solista u zemlji i inozemstvu:

 

  • 12.12. i 13.12. Adventski koncerti u Muzeju grada Zagreba u 12 sati

 

  • 19.12. Adventski koncert u Muzeju grada izravan stream u 12 sati

 

  • 19.12. Koncert u narodnom sveučilištu Dubrava izravan stream u 18 sati

 

  • 20.12. Adventski koncerti u Muzeju grada Zagreba u 12 sati